ซ่อมพรม ทุกแบบโดยผู้เชียวชาญ

บริษัทเราให้ บริการซ่อมพรมทุกแบบทุกชนิด  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมจากประเทศอิหร่าน  เช่น เปลี่ยนชายครุยพรม  ซ่อมฐานพรมโดยการทอใหม่ ซ่อมพรมเสียหายจากแมลง หรือพรมที่ขาดเป็นต้น

 • บริการทอ
 • บริการซ่อมพรมที่ ฉีก หรือขาด
 • บริการเก็บขอบด้านข้าง
 • บริการย้อมสีพรมใหม่
 • บริการซ่อมพรมที่เสียหายจากแมลง
 • บริการซ่อมพรมที่ขาดเป็นรู
 • บริการเปลี่ยนชายครุย (Fringe)
 • บริการประพรม
 • บริการแต่งสีพรมใหม่
 • บริการตัดแต่งพรม
 • บริการรับติดตั้งแขวนพรม
 • บริการแก้ไขพรมที่เบี้ยวหรืองอ